Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Venkov potřebuje evropské peníze

Jankovský: Venkov potřebuje evropské peníze

26.08.2011: Klíčovou částí dnešního programu včera zahájené výstavy Země Živitelka byl seminář podpořený ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Sympozium nazvané „Podpora rozvoje venkova v ČR v rámci výstavy Země Živitelka 2011“ osobně zahájil ministr Kamil Jankovský.
Zásadním poselstvím jeho příspěvku byl zejména výhled na příští programovací období evropské kohezní politiky 2014-2020. „I když se nám daří čerpat, dosavadní zkušenosti ukazují, že systém je příliš složitý a proto bychom ho rádi zjednodušili. Ať již snížením počtu operačních programů, nebo velmi přesnou definicí jejich zaměření,“ uvedl Kamil Jankovský. Evropské peníze totiž podle něj v podpoře venkova a zejména menších obcí hrají nezastupitelnou roli.
 
V rámci regionálních operačních programů je poskytována komplexní podpora právě obcím s počtem obyvatel od 500 do 5 000. Na rozvoj venkova je takto určeno z fondů EU a národních zdrojů téměř 11 miliard Kč. Podle aktuálních dat o čerpání jsou schváleny ke spolufinancování projekty za více než 9 miliard Kč a příjemcům, realizátorům těchto projektů, již bylo proplaceno téměř 7 miliard. Kč. Souhrnně za všechny operační programy, jak regionální, tak tematické, jsou schváleny projekty v hodnotě 166 miliard Kč, které budou investovány na území malých obcí, z této částky bylo již téměř 99 miliard Kč proplaceno příjemcům.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.