Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Pomůžeme obcím postiženým ...

Jankovský: Pomůžeme obcím postiženým živelní pohromou

29.09.2011: Ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský schválil Zásady programu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2011. Výzva příslušného dotačního titulu, který je určen obcím a krajům, je otevřena do 15. listopadu 2011.
„Program je zaměřen na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku poškozeného v letošním roce živelní pohromou jako jsou například bleskové povodně a záplavy, přívalové deště nebo větrné smrště,“ uvedl Kamil Jankovský. Peníze jsou určeny zejména na opravu komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškozených požárních nádrží a dalších druhů poškozené infrastruktury.
Výzva je otevřena od 29. září do 15. listopadu 2011. Veškeré informace je možné najít na webových stránkách MMR
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.