Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Pardubice a Slatiňany ...

Jankovský: Pardubice a Slatiňany otestují novelu o zakázkách

16.11.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně s městy Pardubice a Slatiňany spouští pilotní projekt, který by měl přinést cenné zkušenosti při implementaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Partnery se stala dvě města rozdílná nejen svou velikostí. Úkol, který Pardubice a Slatiňany dobrovolně přijaly, není lehký – již nyní dodržovat ustanovení novely zákona o veřejných zakázkách, která byla 4. listopadu schválena Poslaneckou sněmovnou a nyní čeká na projednání v Senátu.
Tato rozsáhlá novela má posílit transparentnost zadávání veřejných zakázek, zefektivnit výběrová řízení a minimalizovat nedostatky dosud platného zákona o veřejných zakázkách.

Podle novely například bude zadavatel povinen odůvodnit účelnost zakázky, zveřejňovat smlouvy i skutečně uhrazené ceny. Všechny informace a dokumenty (až na definované výjimky) o zadávacím řízení budou veřejné, limity pro zadávání zakázek budou sníženy a dodavatel bude mít povinnost rozkrýt subdodavatele zakázek.
 
„Jsme velmi rádi, že jsme našli partnery pro tento projekt, který má v praxi ukázat možné obtíže přechodu na novou legislativu,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Projekt se bude zaměřovat zejména na administrativní a procesní náležitosti, aby bylo možné připravit pro ostatní zadavatele jednoduché a návodné postupy.
 
Pardubice a Slatiňany představují opačné póly v rámci rozsahu nakládání s veřejnými prostředky. Čtyřtisícové Slatiňany disponují pouze omezeným rozpočtem i aparátem městského úřadu. V roce 2010 vypsaly zakázky za 18 milionů korun. Na druhé straně Pardubice, v nichž žije přes devadesát tisíc obyvatel, loni vysoutěžily veřejné zakázky v objemu 740 milionů a disponují celou řadou profesionálních úředníků. „Věříme, že se jednoznačně ukáže, že nová transparentní pravidla je možné začít uplatňovat bez problémů. Každý teoretický předpoklad je však dobré ověřit v praxi, a to činí tento projekt důležitým,“ doplnil Kamil Jankovský.

Jeho slova potvrdila i primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková: „Pro nás by účast v pilotním projektu neměla být nějak mimořádně problematická. Maximální transparentnost v zadávání veřejných zakázek je naší  prioritou již dnes. Účastí v pilotním projektu chceme pomoci Ministerstvu pro místní rozvoj zmapovat, co bude pro veřejné zadavatele novela zákona znamenat především v oblasti zvýšené administrativy, která je s výrazným zvýšením transparentnosti spojena. Město velikosti Pardubic by však nárůst administrativy mělo bez problémů zvládnout bez navýšení počtu úředníků.“
 
A starosta Slatiňan Ivan Jeník její slova potvrzuje: „Pro nás to možná nebude tak jednoduché, ale i my věříme, že i s malým počtem úředníků zvýšenou administrativu zvládneme.“

Primátorka i starosta se shodují, že novela zákona je velkým přínosem pro omezení možnosti korupce a zvýšení transparentnosti ve veřejných zakázkách a že navýšení práce pro úředníky a drobné zvýšení nákladů za to rozhodně stojí.
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.

Soubory ke stažení