Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Na řadě je teď Senát

Jankovský: Na řadě je teď Senát

29.11.2011: Kamil Jankovský dnes zahájil výroční konferenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se věnoval především novele Zákona o veřejných zakázkách. Nebýt průtahů v rámci legislativního procesu mohl klíčovému kontrolnímu orgánu ke dvacetinám nadělit zbrusu novou a velmi zásadní novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta je nyní v Senátu Parlamentu České republiky, který ji posoudí v prosinci.
Tato rozsáhlá novela má posílit transparentnost zadávání veřejných zakázek, zefektivnit výběrová řízení a minimalizovat nedostatky dosud platného zákona o veřejných zakázkách. „Samozřejmě, že je mi to líto, ale politika je ‚umění možného‘ a u takovéhoto zásadního zákona to platí dvakrát,“ usmál se ministr Kamil Jankovský. Oproti původnímu plánu bude novela platit až od 1. dubna 2012. 
 
Jejími klíčovými změnami jsou například razantní snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na 1 milion korun pro dodávky a služby a 3 miliony u stavebních prací. „Navíc předpokládáme, že v roce 2014 se oba limity sjednotí na milionové hranici,“ přiblížil Kamil Jankovský. Podle novely bude dále také zadavatel povinen odůvodnit účelnost zakázky, zveřejňovat smlouvy i skutečně uhrazené ceny. Všechny informace a dokumenty (až na definované výjimky) o zadávacím řízení budou veřejné a dodavatel bude mít povinnost rozkrýt subdodavatele zakázek.
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
 

Soubory ke stažení