Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: MMR snižuje náklady na ...

Jankovský: MMR snižuje náklady na administrativu zadavatelů

20.10.2011: Veřejní zadavatelé jistě ocení, že od 1. listopadu budou moci při plnění zákonné povinnosti uveřejňování informací uspořit. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž na základě výsledků koncesního řízení uzavřelo smlouvu s novým provozovatelem Informačního systému o veřejných zakázkách.

„Prostřednictvím této aplikace zadavatelé plní povinnosti stanovené paragrafem 146 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách," uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, který má na starosti legislativu týkající se veřejných zakázek. Na základě výsledků koncesního řízení se novým provozovatelem  IS VZ US stává společnost NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO 45786259. „Tato společnost nabídla v rámci řízení nejnižší cenu za obsluhu systému promítnutou v platbě za uveřejnění jednoho dokumentu," pokračoval ministr. V celkovém ročním objemu takřka 10 tisíc veřejných zakázek a s nimi spojených dokumentů tak veřejní zadavatelé uspoří miliony korun. „Jednotlivý zadavatel samozřejmě uspoří stokoruny, ale tyto kroky musíme vnímat v kontextu rozpočtu České republiky i globální ekonomické situace. I malé úspory v rámci běžných povinností jsou proto velmi cenné," vysvětlil Kamil Jankovský.

Internetová adresa Informačního systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacího subsystému zůstává i po změně provozovatele stejná - (http://www.isvzus.cz    ). Dochází ke změně kontaktních údajů, na které jsou odesílány k uveřejnění informace o veřejných zakázkách. Podrobné informace pro zadavatele o změně provozovatele a nové kontaktní údaje platné od 1. 11. 2011  jsou uveřejněny  prostřednictvím Portálu o veřejných zakázkách a koncesích (http://www.portal-vz.cz) a  IS VZ US (http://www.isvzus.cz    ).


 

Výše poplatku za uveřejnění

(cena za jednotku v Kč s DPH) do 31. 10. 2011

Výše poplatku za uveřejnění

(cena za jednotku v Kč s DPH) od 1. 11. 2011

Snížení v Kč

Snížení v

%

Poplatek za uveřejnění formuláře v listinné podobě (řádný i opravný formulář)

1212

660

552

45,5

Poplatek za uveřejnění každé další strany v listinné podobě

50

30

20

40

Poplatek za uveřejnění formuláře v  v elektronické podobě (řádný i opravný formulář)

480

252

228

47,5

Poplatek za uveřejnění každé další strany v elektronické podobě

30

18

12

40

 

Poznámky pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.