Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Kazachstán je perspektivním ...

Jankovský: Kazachstán je perspektivním partnerem

03.11.2011: Kamil Jankovský dnes slavnostně podepsal mezirezortní smlouvu o spolupráci s kazašským ministrem cestovního ruchu a sportu Talgatem Yermegiyayevem. Dohoda poslouží jako základ spolupráce v oblasti cestovního ruchu.
„Kazachstán patří k nejstabilnějším a z hlediska obchodu nejperspektivnějším zemím bývalého Sovětského svazu. Podpis této smlouvy je proto významným milníkem vzájemné spolupráce,“ uvedl Kamil Jankovský. Jednotlivá ustanovení smlouvy podporují propagaci cestovního ruchu mezi oběma zeměmi, výměnu informací a statistik v cestovním ruchu, oboustrannou účast na veletrzích cestovního ruchu a společnou koordinaci při mezinárodních akcích. „Dobrým základem pro rozvoj spolupráce v oblasti turismu je též existence leteckého spojení Praha – Almaty a jednání českého národního dopravce o zřízení linky Praha – Astana, což by rozvoj spolupráce v turismu dále podpořilo,“ řekl Kamil Jankovský.

V Kazachstánu existuje celá řada velmi atraktivních lokalit pro turisty. Rozmanité přírodní scenérie doplňují i historické památky. Oblíbenými destinacemi pro zahraniční turisty jsou především stepi a jezera Saryarka na severu Kazachstánu či archeologické naleziště Tamgaly, které jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Jihem země také procházela legendární „hedvábná stezka“.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
 

Složka multimedií