Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Chceme udržet zákon komplexní

Jankovský: Chceme udržet zákon komplexní

22.09.2011: Praha dnes hostila letošní největší konferenci věnovanou problematice veřejných zakázek. Setkání odborníků zaštítil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, jehož resort letos na jaře předložil vládě zásadní novelu zákona o veřejných zakázkách.
„V novele jde obecně o některé podstatné změny v zadávání veřejných zakázek. Naším cílem je zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek, boj proti korupci a v neposlední posílení účelnosti vynakládaných veřejných prostředků,“ uvedl v úvodu konference Kamil Jankovský. Na textu novely se podílela celá řada odborníků a zástupců státní a veřejné správy i neziskových organizací. K návrhu se bezprecedentně mohla vyjádřit i veřejnost na stránkách www.mmr.cz.
 
V týdnu po 3. říjnu bude novela projednána ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Snahou MMR ČR je, aby nová pravidla platila již od nového rozpočtového roku 2012. Bohužel i u tohoto zákona dochází v tuto chvíli k celé řadě změn, které ohrožují jeho podstatu. „Snažíme se trpělivým jednáním se všemi partnery minimalizovat možné negativní důsledky poslanecké ‚lidové tvořivosti‘ jako je například požadavek na zachování současných limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu,“ uvedl Jan Sixta, náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
 

Soubory ke stažení