Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Janeba: Přeshraniční spolupráce boří bariéry

Janeba: Přeshraniční spolupráce boří bariéry

23.11.2011: Bylo by chybou měnit věci, které fungují. Na tom se shodlo české ministerstvo pro místní rozvoj s rakouskými partnery v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko. Výsledkem je společná deklarace o rozvoji spolupráce v příštím programovém období Evropské unie po roce 2013.
Dokument dnes v rámci tiskové konference v rakouském Sankt Pöltenu slavnostně podepsali náměstek ministra Michal Janeba a dolnorakouská zemská radní pro regionální politiku Barbara Schwarz. „Výsledky doposud realizovaných projektů ukázaly, že programy přeshraniční spolupráce jsou efektivním nástrojem pro překonávání bariér v rozvoji těchto příhraničních regionů a to nejen bariér fyzických způsobených nedostatečně rozvinutou infrastrukturou, ale i bariér mentálních,“ uvedl Michal Janeba. 
 
MMR považuje z hlediska kvality spolupráce program přeshraniční spolupráce Česko – Rakousko za jeden z nejvyspělejších programů, kterých se ČR účastní. „Proto vítáme, že přeshraniční spolupráce bude i od roku 2014 jednou z priorit kohezní politiky, a že návrh rozpočtu EU na léta 2014-2020 předpokládá další finanční posílení přeshraniční spolupráce,“ uzavřel Michal Janeba.
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 107,44 mil. EUR, které mají být z českých a rakouských národních veřejných zdrojů doplněny o 18,96 mil. EUR. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.
 

Soubory ke stažení