Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > IPRM? To je komplexní pomoc městům z ...

IPRM? To je komplexní pomoc městům z evropských fondů

23.08.2011: Aktuální Měsíční monitorovací zpráva se ve své speciální kapitole věnuje další z „přesahových“ aktivit financovaných z evropských fondů. Pod zkratkou IPRM se skrývá Integrovaný plán rozvoje města, který může sloužit jako výtečná ilustrace, jak může fungovat inteligentní, udržitelná a začleňující podpora. MMZ také nabízí i dva důvody k oslavě – smluvně přislíbeno bylo již více než 500 miliard z celkové alokace a více než polovina této částky je dokonce již proplacena příjemcům.
„Právě na příkladu IPRM je možné velmi dobře obhájit důležitost a dosah kohezní politiky až k příjemcům, respektive obyvatelům měst, která si o tuto formu podpory zažádala,“ konstatuje Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. IPRM je souborem vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které jsou realizovány ve vymezené části města nebo v rámci tematického přístupu na celém území města směřujících k dosažení společného cíle či cílů města. Podporované aktivity jednotlivých IPRM jsou určeny podle zdrojů financování, to znamená podle příslušné oblasti podpory regionálního OP, nebo podle vymezené oblasti podpory Integrovaného OP.

Konkrétním příkladem může být revitalizace a regenerace Severního sídliště v Mladé Boleslavi, kde za přispění IOP (172 milionů korun) bylo provedeno nejen komplexní zateplení domů včetně výměny oken a balkonových dveří, ale výrazných změn doznalo i okolí tamějších domů. Z peněz EU byly například postaveny cyklostezky, vysázena nová zeleň nebo vybudovány zpomalovací pruhy na komunikacích.

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 3. srpnu 2011
  • 65 958 podaných žádostí o podporu v hodnotě 1 104,3 mld. Kč (146,4 % alokace NSRR)
  • 30 365 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 503,9 mld. Kč (66,8 % alokace NSRR)
  • 253,2 mld. Kč proplaceno příjemcům (33,6 % alokace NSRR)
  • 105,8 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených EK (14 % alokace NSRR)

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.