Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Harrachov představí úspěchy česko-polské ...

Harrachov představí úspěchy česko-polské spolupráce

02.09.2011: Krkonošské letovisko Harrachov se od 13. – 14. září stane místem setkání veřejnosti a osob zapojených do implementace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika. Cílem výroční akce je seznámit účastníky s dosavadními úspěchy programu a naznačit, jakým směrem se bude dále ubírat.
Celá akce odstartuje v úterý 13. září v 12:00 slavnostním zahájením. Po dobu dvou dní se účastníci mohou seznámit s několika nejúspěšnějšími projekty, které byly realizovány. Představeny budou mikroprojekty Euroregionu Nisa, projekt „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“ a další projekty z různých oblastí podpory.
 
Setkání bude mimo jiné spojeno s exkurzí do rudných dolů v Peci pod Sněžkou a Harrachově. Ty byly zpřístupněny veřejnosti v rámci projektu Podzemí Krkonoš. Součástí akce bude také společný kulturní večer s vystoupením uměleckého souboru. Další podrobnosti včetně registračního formuláře lze nalézt na www.cz-pl.eu    .
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006. Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje.