Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Češi i Poláci mají v EU společné zájmy

Češi i Poláci mají v EU společné zájmy

15.07.2011: Na půdě ministerstva pro místní rozvoj se dnes sešli Kamil Jankovský s polskou ministryní regionálního rozvoje Elźbietou Bieńkowskou. Přátelské pracovní setkání proběhlo v rámci návštěvy širší delegace předsedy polské vlády Donalda Tuska v Praze. Ministři diskutovali převážně o společných zájmech v rámci Evropské unie.
Polsko bude nyní, v rámci svého předsednictví v radě EU, moderovat debatu o budoucím víceletém rozpočtu pro programové období 2014-2020. Na podzim se k tomuto tématu přidruží projednávání návrhů nové legislativy pro evropské fondy. Ministr s ministryní se proto dohodli, že Česká republika, jako současná předsednická země tzv. Visegrádské skupiny, bude společné středoevropské zájmy nejen prezentovat, ale především aktivně prosazovat i na úrovni Evropské unie. 
 
Pracovní jednání se také dotklo obsahu evropské diskuse o podmínkách čerpání z evropských fondů v příštím programovém období. Ministr s ministryní se shodli na velkém významu silné kohezní politiky i pro budoucí čerpací období. Projednali také nedávno zveřejněné návrhy Evropské komise, zejména pak ty, které považují za problematické a pro obě země nevýhodné nebo potenciálně nebezpečné. Shodli se také na nutnosti ponechání dostatečné míry flexibility jednotlivým členským státům, která by umožnila reagovat na specifika a rozdíly jednotlivých regionů při čerpání z evropských fondů
 
 
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU