Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Češi chtějí s Bavory spolupracovat i po ...

Češi chtějí s Bavory spolupracovat i po roce 2014

24.08.2011: Pečeť v podobě podpisu společné deklarace dnes v bavorském Bärnau dostalo přání České republiky a Svobodného státu Bavorsko spolupracovat i v příštím programovacím období EU. Tato spolupráce totiž patří v rámci přeshraničních programů na české straně k nejdelším a nejúspěšnějším.
Je totiž datována rokem 1994, tehdy ještě Česká republika nebyla členem Evropské unie a projekty byly realizovány v rámci programů Phare CBC. „Právě program Phare CBC na česko-bavorské hranici byl vůbec prvním programem tohoto druhu v České republice,“ uvedl Michal Janeba, náměstek ministra pro místní rozvoj, do jehož gesce spadají operační programy přeshraniční spolupráce.
 
V aktuálním programovacím období je k dnešnímu dni na 190 schválených projektů přislíbeno přibližně 88 % finančních prostředků z celkové alokace programu, která činí 115,5 mil. EUR. Z Bruselu již bylo projektovým partnerům vyplaceno téměř 35 % dostupných prostředků, což je mezi přeshraničním programy druhý nejvyšší podíl v celé Evropě. Program je tak právem řazen k nejlépe hodnoceným programům Evropské územní spolupráce. „I proto nechceme ‚měnit úspěšnou formuli‘ a hodláme pokračovat ve spolupráci také po roce 2014. Obsahové zaměření programu se bude odvíjet od pravidel, která stanoví nová evropská legislativa, cílem však bude program efektivně zaměřit zejména na konkurenceschopnost společného příhraničního prostoru a posilování jeho soudržnosti a atraktivity,“ uzavřel Michal Janeba.
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
 

Soubory ke stažení