Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Braun: Vox populi se vyplatí poslouchat ...

Braun: Vox populi se vyplatí poslouchat i dnes

14.11.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se rozhodlo do příprav příštího programového období Evropské unie 2014–2020 zapojit širokou veřejnost. Pro nápady jak zlepšit práci se strukturálními fondy po roce 2013 zřídilo speciální e-mail a plánuje i sekci v rámci webových stránek.
„K tomuto kroku nás inspiroval obrovský úspěch letní fotografické soutěže „Vyfoť projekt“, do které bylo zasláno více než deset tisíc alb. Pokud veřejnost dokáže vnímat, jak evropské peníze pomáhají naší republice v tomto programovém období, může vox populi přinést i zajímavé nápady pro období po roce 2013,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci příprav nového programového období dosáhlo již značného pokroku. „Mezi novými členskými státy jsme absolutní jedničkou. Zatímco ostatní teprve začínají, my již máme vládou schválenou pětici národních rozvojových priorit, kterou rozpracováváme do vymezení budoucích operačních programů. Intenzivně také diskutujeme o možných změnách systému čerpání prostředků z evropských fondů tak, aby byl pro příjemce uživatelsky příjemnější. A například právě v této oblasti může být námět od občanů velmi cenný,“ pokračoval Daniel Braun. 

Vybranými národními prioritami jsou:
  • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
  • Rozvoj páteřní infrastruktury
  • Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy
  • Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví
  • Integrovaný rozvoj území

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR proto zřídilo e-mailovou adresu priprava2014@mmr.cz, na kterou může každý zaslat své podněty k přípravám příštího programového období. 


Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.
Soutěž Vyfoť projekt se konala od 1. 7. do 31. 8. 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 20 520 fotografií v 10 432 fotoalbech. Vítěze hlavní kategorie Nejtalentovanější fotograf/ka vybrala odborná porota, ve které zasedl šéfredaktor prestižního fotografického časopisu FotoVideo Rudolf Štáhlich a ředitel fotografického webu Fotopátračka Hynek Dvořák. Ve vedlejší kategorii Nejaktivnější fotograf/ka se soutěžilo o největší počet nafocených projektů. Soutěž navíc provázelo pravidelné losování o ceny.