Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Braun: Česká republika je na špici pelotonu

Braun: Česká republika je na špici pelotonu

20.10.2011: S velmi pozitivními zprávami se z právě skončené konference nových členských zemí EU konané v maďarském Herceghalomu vrátila delegace ministerstva pro místní rozvoj. Česko se totiž jako jediná země z dvanáctky nových členských zemí může pochlubit reálnými výsledky při přípravě nového programového období 2014 - 2020.

"Jako lídr pelotonu jsme byli doslova středem obdivu," uvedl s lehkou nadsázkou Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Česká republika má za sebou široké debaty a vládou projednanou představu o zaměření budoucí kohezní politiky. Zbývající nové členské země se k širší společenské diskusi o zaměření budoucích fondů EU teprve chystají. České ministerstvo pro místní rozvoj na druhé straně již plní další ze série vládních úkolů, kdy již schválenou pětici národních rozvojových priorit rozpracovává do vymezení budoucích operačních programů. Vybranými národními prioritami jsou:

·         Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.

·         Rozvoj páteřní infrastruktury.

·         Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy.

·         Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví.

·         Integrovaný rozvoj území.

 

"Samozřejmě musíme vycházet z toho, že klíčová debata o rozpočtu na období 2014-2020 ještě musí proběhnout, ale chceme být na ní dobře připraveni. Stanovili jsme si totiž nelehký úkol získat srovnatelný objem prostředků jako v aktuálním období," uvedl ministr Kamil Jankovský. Česká republika má dle aktuálního kurzu nyní k dispozici 763,7 mld. Kč. Od počátku programového období bylo v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 71 114 žádostí v hodnotě 1 119,2 mld. Kč, což představuje 146,5 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Schváleno bylo 31 685 projektů v hodnotě 529,6 mld. Kč, což činí 69,3 % celkové alokace, tedy téměř ¾ celkové alokace. Na účty příjemců byly proplaceny prostředky ve výši 272,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK, tedy vyčerpané finanční prostředky, činí 113,3 mld. Kč, což je 14,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. "K rozdělení zbývá už jen 234 mld korun," připomněl Daniel Braun.

Poznámky pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.