Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Změna zákona o veřejných zakázkách se opozdí

Změna zákona o veřejných zakázkách se opozdí

27.10.2010: Senát České republiky na svém dnešním jednání o novele zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vrátil návrh novely zpět k projednání do Poslanecké sněmovny. Senát přijal pozměňovací návrhy, které jsou téměř totožné s původní poslaneckou předlohou.
Na návrhu zákona, který nyní Senát vrátil k projednání do Sněmovny, spolupracovaly poslankyně Karolína Peake a Kristýna Kočí s Ministerstvem pro místní rozvoj, do jehož agendy problematika veřejných zakázek spadá.
 
„Bohužel dochází k prodloužení doby vedoucí k nápravě stávající podoby zákona o veřejných zakázkách,“ konstatoval Kamil Janovský, ministr pro místní rozvoj.
 
 
 
 
Poznámka pro média:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.