Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Z evropských fondů bylo v září ...

Z evropských fondů bylo v září proplaceno přes 10 miliard korun

25.10.2010: Za září Češi dostali ze strukturálních fondů Evropské Unie a Fondu soudržnosti 10,1 miliardy korun. To představuje meziměsíční nárůst celostátního čerpání o 6,5 procent

Od roku 2007, kdy začalo současné programové období, vystoupaly proplacené prostředky už na 165,5 miliardy korun, což je 21,7 procenta z celkové alokace, kterou máme z fondů k dispozici. O tom, že čeští žadatelé mají o evropskou podporu velký zájem, svědčí objem podaných projektů. Celkem bylo zatím podáno více než 40 tisíc žádostí v hodnotě 950,2 miliardy korun. Tato částka dokonce o 24,5 procenta převyšuje odhadovanou výši celkové alokace v domácí měně.

„Žadatelé mají stále šanci, protože stále zbývá k přidělení na konkrétní projekty téměř polovina z celkové sumy evropských dotací pro současné období,,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.

 

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.

Celková alokace ČR na programovací období 2007 až 2013 činí 26,69 miliardy eur. Na koruny ji vzhledem k dlouhodobým kurzovým pohybům v čase nelze převádět prostým vynásobením aktuálním kurzem. Národní orgán pro koordinaci při MMR v současné době počítá s hodnotou celkové alokace 763,2 miliardy korun.