Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Vláda schválila hodnocení čerpání ...

Vláda schválila hodnocení čerpání Evropských fondů

01.10.2010: Vláda schválila analýzu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), která hodnotí stav čerpání strukturálních fondů. Z analýzy vyplývá, že opatření směřující k účinnějšímu čerpání, která MMR navrhlo v dubnu letošního roku, se v praxi osvědčila. V současné době nehrozí nedočerpání alokace finančních prostředků určených pro ČR. Věcné zhodnocení operačních programů bude vládě předloženo do 31. ledna 2011.

Národní orgán pro koordinaci při MMR v dubnovém materiálu analyzoval stav čerpání jednotlivých programů. Aby byly prostředky na proplacení výdajů na podpořené projekty využity včas a aby Česká republika neztratila přidělenou alokaci, navrhlo MMR soubor opatření ke zvýšení účinnosti a účelnosti strukturálních fondů. Také byla stanovena kontrolní hranice 8,5% celkové částky, která podle modelů MMR představuje bezproblémové tempo čerpání.

„Vládou schválená analýza ukazuje, že kontrolní hranici stavu čerpání úspěšně překročila již více jak polovina operačních programů,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. U programů, které dosud nesplnily danou hranici, je dynamika čerpání a predikce založená na schválených projektech pro vyčerpání všech prostředků dostatečná. Ztráta alokace v tuto chvíli nehrozí u žádného z operačních programů. Tam, kde hranice zatím nebyla splněna, jsou navržena další opatření, která příjemcům pomohou rychleji čerpat,“ dodal Daniel Braun.

MMR - Národní orgán pro koordinaci vytváří jako centrální koordinátor pro ČR jednotný rámec čerpání evropských fondů pro řídící orgány všech operačních programů. Koordinuje řízení, realizaci, kontrolu, monitorování a evaluace operačních programů. Zajišťuje také publicitu strukturálních fondů v ČR.