Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Vláda ČR dnes projednala StrategiI ...

Vláda ČR dnes projednala StrategiI obnovy území Libereckého a částí Ústeckého kraje postižených zápl

29.09.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes předložilo vládě návrh Strategie obnovy území Libereckého a částí Ústeckého kraje po povodních z letošního srpna. Pro zpracování materiálů bylo použito údajů dalších 11 resortů, obou krajů a většiny postižených obcí. Celkové náklady obnovy jsou odhadnuty na částku více než 10 mld. korun a celkové požadavky resortů představují částku 4 mld. korun. V rámci MMR je hlavní položkou obnova obecního a krajského majetku, zejména dopravní infrastruktury a dále přímá pomoc domácnostem na obnovou základních funkcí bydlení.
„Na obnovu obecního a krajského majetku bude uvolněno prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj 2,35 mld. korun,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Pomoc bude určena nejen na obnovu majetku vyčísleného v přehledech zpracovaných kraji ve vztahu k působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, ale i dalších resortů, půjde-li o obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů. Jde např. o poškozené nemovitosti vykazované ve vztahu k ministerstvům školství mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a vnitra.

V oblasti podpory bydlení vláda posílila rozpočtové zdroje Ministerstva pro místní rozvoj o dalších cca 100 mil. korun. Jde například o přímou dotaci domácnostem poškozeným povodní, a to až do výše 30 tisíc na jednu bytovou jednotku anebo 150 tisíc korun pro domácnosti, které přišli o své bydlení úplně.