Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Spoty o podpoře turistiky z fondů EU ...

Spoty o podpoře turistiky z fondů EU získaly Cenu poroty

11.10.2010: Cennou trofej si ze 17. ročníku Národního festivalu turistických filmů Tour region film 2010 odneslo Ministerstvo pro místní rozvoj. V kategorii Filmy získalo na říjnovém klání Prix Jury za spoty propagující zajímavé turistické objekty, na které přispěly i fondy Evropské unie.
Televizní spoty Letní putování se vysílaly na všech kanálech České televize od června do září. Spoty měly sedm verzí a vždy zavedly diváky na zajímavá místa v regionech České republiky. Cílem televizních minipořadů tak bylo ukázat, jak fondy Evropské unie pomáhají k rozvoji regionů České republiky. Na výrobě spotů se podílela agentura Media One.
 
V současné době v České televizi probíhá kampaň „Pro každého něco“, která prostřednictvím krátkých spotů přestavuje úspěšně realizované projekty z fondů EU. Spoty mají opět sedm verzí a každá ukazuje úspěšné projekty, které přinášejí užitek pro danou cílovou skupinu (např. rodiny s dětmi, mladí lidé či senioři).
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.