Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Projekt eCertis otvírá českým firmám ...

Projekt eCertis otvírá českým firmám další dveře do Evropy

22.10.2010: Tento týden byl spuštěn pilotní projekt Evropské komise eCertis, který usnadní prokazování kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejné zakázky. Tuzemským firmám to usnadní účast v soutěžích o veřejné prostředky v dalších státech Evropy.
Kterýkoli ekonomický subjekt, který se uchází o veřejnou zakázku, může využít eCertis k pochopení, které informace v rámci prokazování splnění kvalifikace jsou požadovány, resp. poskytovány. Databáze může také sloužit k identifikaci dokumentů, které odpovídají dokumentům jako jsou certifikáty nebo atestace v zahraničí. eCertis je pouze prostředek, tedy referenční nástroj a neslouží jako služba pro legislativní poradenství.
 
„Projekt eCertis může českým firmám zjednodušit jejich přístup k zakázkám v členských státech EU, ale také zvýší konkurenci na našem trhu,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Koláček.
 
Databáze systému eCertis poskytuje informace o situaci v 27 členských státech EU, ve dvou kandidátských státech (Turecko a Chorvatsko) a ve třech státech Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Za Českou republiku zpracovalo podklady do databáze Ministerstvo pro místní rozvoj.
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.
 
Databáze eCertis je přístupná na http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do