Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Programy přeshraniční spolupráce ...

Programy přeshraniční spolupráce pomáhají odstraňovat povodňové škody

10.11.2010: Včera se v Liberci uskutečnilo zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa - Nysa v rámci operačního programu česko-polské přeshraniční spolupráce 2007 – 2013.
Z iniciativy předsedy české části Euroregionu Nisa a poslance Parlamentu České republiky Petra Skokana (VV) byla vyhlášena v rámci tohoto fondu mimořádná výzva, zaměřená na nákup speciální dopravní techniky pro zajištění rychlé vzájemné pomoci v případě povodňových škod po obou stranách hranice.
 
Na zasedání bylo podpořeno 13 projektů z nejvíce poškozených obcí srpnovými povodněmi. Jedná se především o obce z Frýdlantského výběžku - Heřmanice, Višňová, Raspenava, Frýdlant, Dětřichov, Chrastava, Oldřichov v Hájích, Hrádek nad Nisou, Nový Bor, Nová Ves, Bílý Kostel nad Nisou, obec Lázně Libverda a obec Skalice u České Lípy. Každá z těchto obcí obdrží dotaci na nákup speciální dopravní techniky v maximální výši do 30 tis. EUR, do 85 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
 
Fond Mikroprojektů Euroregionu Nisa-Nysa podporuje projekty v daném regionu s prokazatelným přeshraničním dopadem. Zaměřen je především na malé přeshraniční aktivity v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, kulturních aktivit, na zlepšení infrastruktury a turistické vybavenosti.