Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Program Podpora bydlení pro rok 2011

Program Podpora bydlení pro rok 2011

01.12.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační programy v bytové politice pro příští rok. Na webových stránkách MMR je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace z programu. V případě schválení vládního návrhu státního rozpočtu by k dispozici mělo být necelých 420 milionů Kč.
Výzva se týká podprogramů: 
  • „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011“ (podprogram 117 512),
  • „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2011“ (podprogram 117 513),
  • „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ (podprogram 117 514),
  • „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011“ (podprogram 117 515)
Znění podprogramů a kriteria hodnocení žádostí jsou k dispozici zde. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí 28. února 2011. 
 
Největší část dotací (cca 220 mil. Kč) bude sloužit k podpoře výstavby bytů sociálního určení.  Poprvé v historii MMR bude umožněno čerpání těchto dotací také soukromým subjektům, které chtějí provozovat bydlení sociálního charakteru. Dosud je mohly stavět pouze obce. 
Dotace na bytovou jednotku, která je zcela nově postavena, je limitována částkou 600 tisíc v případě bytů pečovatelských a v případě bytů „vstupních“ (tedy určených pro určité sociální skupiny) pak částkou 550 tisíc Kč. Za splnění vyšších kritérií energetické náročnosti je bonus dalších 50 tisíc Kč. 
Od letošního roku je zavedena také novinka – podporovaný byt lze koupit nebo získat v dražbě jako byt již existující. Stáří takového bytu musí být však prokazatelně nejméně deset let. Tím chce MMR vyslyšet prosby obcí a některých neziskových subjektů, zejména charitních organizací, provozujících sociální bydlení o případné využití bytů, které jako opuštěné a tržně nevyužitelné soukromí vlastníci nabízí prodejem k dalšímu využití. V takovém případě je dotace do 400 tisíc Kč na jeden byt.
 
Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.