Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Posun při řešení situace v Regionálním ...

Posun při řešení situace v Regionálním operačním programu Jihozápad

02.11.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo jednání s hejtmany Plzeňského a Jihočeského kraje a zástupci Ministerstva financí. Cílem byla snaha vyřešit dopady usnesení vlády č. 675 z 22.9.2010, kterým došlo ke zrušení kofinancování státního rozpočtu u projektů v gesci regionálních rad, na přebodované projekty v 5. a 6. výzvě ROP Jihozápad. Na jednání bylo dosaženo shody a zásadní pozitivní informací je, že spolufinancování ze strany státu pro projekty v obou uvedených výzvách zůstane v nezměněné výši 7,5 %.

Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.