Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministr se s česko-německou komorou ...

Ministr se s česko-německou komorou shodl na prioritách

03.11.2010: Včera v odpoledních hodinách proběhlo setkání ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského s představiteli Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Mezi hlavní témata jednání patřil především zákon o veřejných zakázkách a jeho novelizace.
Ministr představitele Česko-německé obchodní a průmyslové komory ujistil že v tomto ohledu mají společný cíl. Jeho prioritou je zprůhlednění veřejných zakázek, jejich transparentnost, ale i zavedení důsledné kontroly a monitoringu. Ministr Jankovský zároveň připomněl své prohlášení z 27. října tohoto roku, kdy Senát České republiky na svém jednání o novele zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vrátil návrh novely zpět k projednání do Poslanecké sněmovny. „Bohužel dochází k prodloužení doby vedoucí k nápravě stávající podoby zákona o veřejných zakázkách,“ opakoval Kamil Jankovský.
 
Jednání Česko-německé obchodní a průmyslové komory se věnovalo také zefektivnění státní správy. Dobrým příkladem by se podle zúčastněných mohla stát soukromá podnikatelská sféra a její procesy.
 
 
 
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.