Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministr Jankovský: nová struktura úřadu ...

Ministr Jankovský: nová struktura úřadu přinese úspory a efektivitu

30.09.2010: Ministr Jankovský dnes provedl organizační a personální změny na ministerstvu pro místní rozvoj, které avizoval již v srpnu. Změny se dotkly funkcí náměstků, vrchních ředitelů sekcí a struktury úřadu. Nově budou ve vedení ministerstva čtyři náměstci, naproti tomu byly zrušeny funkce tří vrchních ředitelů sekcí.

Beze změny zůstala funkce 1. náměstka ministra, kterou bude dále zastávat Daniel Braun. Jeho zodpovědností bude i nadále problematika strukturálních fondů a evropských záležitostí.

Změna se dotkne dosavadního náměstka ministra pro legislativu a cestovní ruch a pověřeného náměstka ministra pro regionální a kohezní politiku Michala Janebu. Ten bude nově zodpovídat za regionální rozvoj a cestovní ruch. Za bytovou problematiku a územní plánování bude dále zodpovědný náměstek Miroslav Kalous.

Novým náměstkem ministra pro řízení úřadu a legislativu je Michal Koláček, který byl doposud náměstkem primátora města Pardubic.

„Nová organizační struktura zvýší efektivitu práce a zlepší komunikaci mezi jednotlivými útvary ministerstva. Jednodušší struktura zároveň přinese finanční úspory,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Zároveň byly dnes zrušeny funkce vrchní ředitelky sekce politiky bydlení, vrchní ředitelky sekce informačních a komunikačních technologií a vrchní ředitelky sekce územního plánování a stavebního řádu.

Nově byla do funkce ředitelky Odboru komunikace jmenována Jana Jabůrková, která doposud zastávala funkci ředitelky firemní komunikace u společnosti ČEPS, a.s.