Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministr Jankovský: Stavebnictví se ...

Ministr Jankovský: Stavebnictví se sjednotí v jednom resortu

11.11.2010: Velkou změnou projde české stavebnictví, pokud Parlament České republiky schválí zamýšlenou novelu kompetenčního zákona. Ta by mimo jiné měla soustředit výkon státních kompetencí v oblasti stavebnictví na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
„Cílem je maximálně zefektivnit působení státu v této oblasti,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Na přesunu části kompetencí z působnosti ministerstva průmyslu a obchodu se již předběžně dohodl s jeho šéfem Martinem Kocourkem. Tento návrh řešení, který stavaři dlouho očekávají, Kamil Jankovský představil na konferenci ředitelů stavebních firem pořádané společností CEEC Research.
 
Vedle toho Kamil Jankovský také prezentoval další priority svého resortu v oblasti stavebnictví včetně novinek, které by měla přinést takzvaná „velká novela“ stavebního zákona.
 
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.