Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministr Jankovský: Reorganizace úřadu je ...

Ministr Jankovský: Reorganizace úřadu je téměř hotová

05.10.2010: Zeštíhlení a zjednodušení struktury Ministerstva pro místní rozvoj je téměř dokončeno. Hlavní změny se dotkly zejména funkcí náměstků a vrchních ředitelů sekcí. Zjednodušila se také struktura úřadu a snížil počet zaměstnanců. Doposud bylo uvolněno 42 systematizovaných míst. Veškeré změny probíhají na základě výsledků proběhlého personálního a procesního auditu.

Ve vedení ministerstva jsou aktuálně čtyři náměstci. Funkci 1. náměstka ministra zastává Daniel Braun. Ten řídí Národní orgán koordinace (NOK), který se věnuje problematice strukturálních fondů a evropských záležitostí. Náměstkem ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch je Michal Janeba. Za bytovou a stavební problematiku bude dále zodpovědný náměstek Miroslav Kalous.

Novým náměstkem ministra pro řízení úřadu a legislativu je Michal Koláček. Do jeho kompetence spadá řízení Sekce rozpočtu, Sekce legislativně právní a ostatních odborů spojených s chodem úřadu.

„V rámci ministerstva očekávám ještě další změny, nebudou už ale tak rozsáhlé. Pravděpodobně budou ještě potřeba drobné úpravy struktury a počtu zaměstnanců,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Z původních sedmi vrchních ředitelů sekcí zůstaly v řízení úřadu zapojeni pouze čtyři. Zrušeny byly funkce vrchní ředitelky sekce politiky bydlení, vrchní ředitelky sekce informačních a komunikačních technologií
a vrchní ředitelky sekce územního plánování a stavebního řádu.

Na rok 2010 mělo ministerstvo původně 619 systematizovaných míst, tento počet byl snížen o 42 míst na aktuálních 577. Cílem ministerstva je dosáhnout 10% úspory ve mzdových prostředcích tak, aby nebyl překročen limit daný Ministerstvem financí. Hlavním záměrem změn je však především zefektivnění chodu ministerstva.

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.