Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministerstvo rozdělí miliony neziskovým ...

Ministerstvo rozdělí miliony neziskovým organizacím

13.10.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje pro rok 2011 výběrové dotační řízení, které má za cíl rozdělit příspěvky nestátním neziskovým organizacím. Pro rok 2010 bylo takto 27 neziskovkám rozděleno takřka 25 milionů korun. V loňském roce bylo otevřené výběrové řízení vyhlášeno poprvé.

Konkrétní objem prostředků určených k rozdělení sice bude znám až po schválení státního rozpočtu na rok 2011, už nyní ale mohou zájemci o dotační příspěvek podávat své přihlášky. Výběrové dotační řízení je vypsáno ve třech oblastech:

1. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj: aktivity podporující udržitelný rozvoj, podpora místního rozvoje, zejména v oblasti cestovního ruchu - iniciační projekty.
2. Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory: podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, podpora programů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů.
3. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v oblasti bydlení.

Do výběrového dotačního řízení budou zařazeny pouze projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva. Konkrétní specifikace výzvy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2010.

„Otevřené výběrové dotační řízení je dalším z kroků, kterými se chce ministerstvo pro místní rozvoj stát příkladem v transparentnosti nakládání s veřejnými financemi. Všechny neziskové organizace, které splní podmínky této výzvy mají naprosto rovnou šanci peníze získat, záležet bude jen na kvalitě jejich projektů,“ říká ministr Kamil Jankovský,

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz