Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Materiál z dílny NERV je v souladu s ...

Materiál z dílny NERV je v souladu s přípravami MMR

07.10.2010: Plány ministerstva pro místní rozvoj na změnu legislativy pro veřejné zakázky jsou v souladu s celkovými východisky materiálu Národní ekonomické rady vlády (NERV). Tento materiál je však v řadě formulací velmi obecný a při zpracování legislativního textu je potřeba jednotlivé body upřesnit, prověřit shodu s evropským právem a vyhodnotit dopady navrhované regulace.

Snížení limitů pro zakázky malého rozsahu se plně shoduje se záměry ministerstva, je však nutné minimalizovat potenciální nárůst administrativní zátěže. Zavedení ekonomických principů přímo do zákona o veřejných zakázkách přinese duplicitu těchto požadavků s celou řadou "ekonomických" zákonů a je nutno je projednat s ministerstvem financí. Velké změny by toto opatření přineslo i pro Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Národní kontrolní úřad.

Z našeho pohledu je velmi diskutabilní návrh opatření na zásadní změnu kvalifikačních předpokladů, a to jak z hlediska legislativního - vztah k evropské legislativě, tak i věcného - znamenalo by to uzavření trhu veřejných zakázek jen pro zavedené dodavatele, což by v navrhované podobě bylo zřejmě diskriminační. Upřesňování bude nutné u všech dalších opatření. Návrh na uplatnění datových schránek jako evidenčního systému pro veřejné zakázky se nám jeví nedostatečně určitý. Jistě by pomohlo ho blíže specifikovat, vyhodnotit jeho efektivitu a reálné náklady na provoz a porovnat ho s projekty ministerstva eTržiště a Národní elektronický nástroj.

Ministerstvo považuje materiály NERV za přínosné a ve svém dalším postupu je bude využívat. Jedním z členů pracovní skupiny pana ministra je i člen NERV doc. Jan Pavel (VŠE), což usnadní koordinovanost veškerých dalších aktivit.


Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví.