Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > MMR pomáhá neziskovým organizacím čerpat ...

MMR pomáhá neziskovým organizacím čerpat evropské dotace

16.11.2010: Národní orgán pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj pořádá již čtvrtou sérii interaktivních seminářů pro neziskové organizace na téma získávání podpory z fondů EU. První seminář proběhne 2. prosince 2010 v Praze v budově České zemědělské univerzity.
Na úvodní pražský seminář navážou čtyři další. Konat se budou pravděpodobně v Brně, Ostravě, Karlových Varech a Liberci v průběhu ledna až února 2011. Termíny a místa konání seminářů z této série budou v nejbližší době ještě upřesněny. Zájemci se ale mohou přihlašovat již teď.
 
Na seminářích MMR spolupracuje s obecně prospěšnou společností neziskovky.cz, která přijímá přihlášky zájemců z řad neziskových organizací. Kapacita jednoho semináře je limitovaná počtem 40 účastníků. Za každou organizaci se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci.
 
Tématem seminářů bude jak příprava žádosti o dotaci, tak i samotná realizace projektu financovaného ze strukturálních fondů. Účastníci se dozvědí, jak sestavit rozpočet, jak definovat cíle a výstupy projektu, co má být obsahem žádosti o dotaci, jak vyplňovat formulář Benefit, jaké jsou povinnosti příjemce dotace a další užitečné informace. Přednášet bude zkušený lektor Mgr. Jan Horký.
 
Přihlašovat se je možné na e-mailové adrese prchalova@neziskovky.cz. Účast je bezplatná.
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.