Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Kvalifikovaní pracovníci jsou pro ...

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro čerpání fondů EU klíčoví

12.11.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) dlouhodobě vytváří systém vzdělávání pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na administraci strukturálních fondů EU. Cílem projektu je prostřednictvím vyškolených odborníků ušetřit příjemcům zbytečné výdaje za různé poradenské a zprostředkovatelské služby.
Plynulé čerpání z fondů Evropské unie je prioritou Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto národního koordinátora této oblasti. K tomu je zapotřebí kvalitních a vzdělaných pracovníků, kteří se budou dobře orientovat v problematice evropských fondů. MMR odhaduje, že takových lidí je v České republice přibližně 2300.
 
„Nejcennější kapitál každé firmy tvoří vzdělaní a motivovaní lidé. Toto snad ještě ve vyšší míře platí také o pracovnících administrujících evropské fondy, jejichž dostatečná kvalifikace je jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného čerpání dotací z evropských fondů,“ sdělil Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj.
 
Vzdělávání bude probíhat formou prezenčního studia a formou e-learningu. Systém zahrnuje obecné vzdělávání zaměřené na problematiku legislativy EU a ČR, finančního a projektového řízení, kontroly a řízení procesů, a specifické vzdělávání zahrnující resortně, regionálně a odborně profilované znalosti a dovednosti. Na výdaje MMR, které toto vzdělávání bude stát, je ze strany Evropy pamatováno – celý systém vzdělávání bude hrazen ze zdrojů Evropských fondů z Operačního programu Technická pomoc.

 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.