Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Klíčová reforma zadávání veřejných ...

Klíčová reforma zadávání veřejných zakázek běží na plné obrátky

08.10.2010: Pracovní skupina pro změnu legislativy týkající se veřejných zakázek zpracovává úvodní sadu problematik. Tolik potřebná reforma klíčového zákona číslo 137/2006Sb. tak běží na plné obrátky. Ve čtvrtek 7. října se uskutečnilo první jednání, kde došlo především k dohodě o dalším postupu a prioritách.
Tým přímo řízený ministrem pro místní rozvoj Ing. Kamilem Jankovským pracuje na jasné a přehledné definici základních a neměnných pravidel klíčových procesů výběrových řízení veřejných zakázek. Hlavním cílem je zastavení  zbytečného plýtvání či podezřelých machinací.

„Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách zásadně posílí transparentnost nakládání s veřejnými financemi. Novela zároveň vyčistí zákon od legislativních zmetků,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Na členy pracovní skupiny čeká celkem deset klíčových okruhů. Na přípravě této důležité novely se mimo zástupců MMR podílí i zástupci dalších ústředních orgánů státní správy, představitelé politických stran, neziskových organizací a taktéž zástupce Platformy pro transparentní veřejné zakázky a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Výsledek své práce by měli Vládě České republiky předložit ve druhém čtvrtletí roku 2011.

Jako podklady pro činnost pracovní skupiny poslouží mimo jiné doporučení na zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek v ČR vypracovaných Expertní skupinou Platformy pro transparentní veřejné zakázky a doporučení subkomise NERVu pro Boj s korupcí.
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.