Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský se sešel se sdružením majitelů ...

Jankovský se sešel se sdružením majitelů domů

14.12.2010: Ministr Kamil Jankovský se včera v odpoledních hodinách sešel se zástupci Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD). Hlavním tématem jednání byla končící regulace nájemného.
Zástupci sdružení přišli s připomínky OSMD k novele občanského zákoníku a předali publikaci OSMD Místně obvyklé nájemné, která z jejich pohledu vysvětluje tento pojem. Obě strany se shodly, že deregulace měla být už dávno ukončena a je čas narovnat i pokřivené právní vztahy mezi pronajímateli a nájemci.
 
„Jsem velmi rád, že se na tomto jednání ukázalo, že našim společným cílem je dohoda. Dohoda mezi nájemníky a pronajímateli,“ řekl Kamil Jankovský. „Je logické, že ze dne na den nevznikne volný trh, našim společným cílem je, postupně se k němu dopracovat ta, aby byla vyrovnaná práva jak majitelů domů, tak také jejich nájemníků,“ dodal Jankovský.
 
Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v České republice je zájmovým sdružením občanů, které vzniklo v roce 1990. Sdružení usiluje o to, aby vlastníci nemovitostí měli zaručena základní vlastnická práva, tj. právo vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby nebyli znevýhodňováni proti vlastníkům jiného majetku. OSMD se angažuje i v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí, včetně participace na vybudování systému sociálního bydlení formou adresných dávek všem v nezaviněné nouzi. OSMD je členem mezinárodní organizace vlastníků nemovitostí, UIPI (www.uipi.com    ).
Kontakt: 
Ing. Aneta Červenková 
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR
Tel.: 777 227 569