Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Záplavy soudních sporů se ...

Jankovský: Záplavy soudních sporů se nemusíme bát

28.12.2010: Závěr letošního roku je pro stovky tisíc nájemníků spojený s končícím procesem deregulace. Pomocnou ruku jim nabídlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Sdružením na ochranu nájemníků (SON). K úspěchu společného projektu přispěla i další jednání vedení MMR s klíčovými hráči na trhu s nájemním bydlením.
„Daří se nám všem stranám vysvětlovat, že nejvýhodnějším řešením je vždy dohoda. Rozhodně se tak nemusíme obávat nějaké záplavy soudních sporů,“ uvádí Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Problémy spojené s koncem deregulace zdědil po svých předchůdcích jako jednoho z „kostlivců ve skříni“. 
 
Také proto se rozhodl společně se SON spustit bezplatné poradenství pro nájemníky, které jim má pomoci s jednáním po skončení účinnosti zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmů. Tuto možnost už využili tisícovky lidí po celé republice, kteří se mohou ptát telefonicky, emailem nebo při osobní návštěvě pracoviště SON. „Například počet návštěv v našich regionálních kancelářích se po spuštění projektu zdvojnásobil. A díky dalším jednáním, které souběžně vedeme, můžu bez váhání říct, že jsme pomohli takřka sedmdesáti tisícům nájemníků,“ doplňuje Milan Taraba, předseda SON.
 
U jednacího stolu totiž opakovaně zasedli zástupci nájemníků i největších pronajímatelů. Výsledkem je například i společné memorandum mezi SON a největším vlastníkem nájemních bytů v ČR společností RPG Real Estate. 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. Ta je stanovena do 31. 12. 2010 pro území České republiky s výjimkou Prahy, krajských měst kromě Ústí nad Labem a Ostravy a měst nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji. Pro tato zbývající území je platnost prodloužena do 31. 12. 2012. Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možné pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele. 
 
Bezplatné poradenství mohou nájemníci využít buď prostřednictvím MMR (telefon: 224 861 138 či email info@mmr.cz) nebo SON (podrobnosti na www.son.cz    ).