Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Vyzkoušíme si oponenta na ...

Jankovský: Vyzkoušíme si oponenta na vlastní kůži

22.12.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracovatele „Odborných oponentních posudků na návrhy zadávacích podmínek na veřejné zakázky z oboru informačních a komunikačních technologií“. Ministr Kamil Jankovský tak splnil svůj slib, že v rámci vlastního resortu otestuje jeden z klíčových nástrojů, které mají zamezit korupci ve státní sféře.
Zájemci o účast ve veřejné zakázce malého rozsahu se mohou hlásit až do 14. ledna. Podrobná dokumentace je uveřejněna na portálu E-ZAK    . Na základě výsledků chce ministerstvo uzavřít rámcovou smlouvu s 5 subjekty. Ty pak v případě konkrétních veřejných zakázek budou soutěžit o zadání jednotlivých odborných oponentních posudků. Klíčovými otázkami každé takové expertizy by měly být: 
  1. Jsou zadávací podmínky (jiné posuzované dokumenty) srozumitelné pro všechny potencionální dodavatele?
  2. Nejsou požadavky na plnění nadhodnocené? Není požadováno zastaralé plnění nebo zastaralý způsob řešení?
  3. Nejsou zadávací podmínky diskriminační? Nezvýhodňují zadávací podmínky jediného dodavatele?
 
„IT zakázky jsou typickým příkladem zakázek, které kladou obrovské nároky na odbornost. Laik nepozná jejich nezbytnost ani oprávněnost ceny,“ vysvětluje Kamil Jankovský potřebnost pozice oponenta v procesu veřejných zakázek. V podobných případech vysoce odborných zadání je podle něj totiž velmi snadné vytvářet nadhodnocené projekty.
 
Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.