Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Výpověď z nájmu bez udání ...

Jankovský: Výpověď z nájmu bez udání důvodu nyní odmítám

23.11.2010: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský nesouhlasí s návrhem Občanského sdružení majitelů bytů a domů (OSMBD), aby do projednávané novely občanského zákoníku v oblasti nájemního bydlení byla doplněna možnost pronajímatele ukončit nájemní smlouvu výpovědí bez udání důvodu.

„Je nutné si uvědomit, že i když se bavíme o volném trhu s nájemním bydlením, je potřeba garantovat určitý sociální rozměr. Byt není auto nebo reklamní plocha, u kterých zrušení nájemní smlouvy ještě nemusí znamenat ohrožení základních existenčních jistot jednotlivce. Byt je pro mnoho lidí jedním ze základních pilířů životních jistot. Proto si myslím, že stávající návrh novely Občanského zákoníku, který tuto možnost neobsahuje, je správným řešením. Výjimkou samozřejmě zůstává situace, kdy majitel potřebuje bytovou jednotku pro svou vlastní potřebu,“ říká Kamil Jankovský.

Návrh novely zlepšuje postavení obou stran nájemní smlouvy, nejen pronajímatelů. Na jedné straně zavádí tržní princip nájemného, ale na druhé například ochranu ovdovělých seniorů nad 75 let nebo pozůstalých členů rodiny po zesnulém příslušníkovi policie, hasičů apod. Dalším prvkem ochrany nájemníků do doby vyrovnání nabídky a poptávky na trhu a plné funkčnosti sociálních kompenzací je také nemožnost jednostranné výpovědi bez právního důvodu se strany pronajímatele.

Návrh OSMBD ministr považuje za předčasný. Po šedesáti letech regulace nájemného nastává nyní pro všechny strany zcela nová situace. „Jsem přesvědčen, že minimálně tři nebo čtyři roky ještě tato možnost do našeho právního systému nepatří,“ uvedl ministr.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.