Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: S panem prezidentem jsme ...

Jankovský: S panem prezidentem jsme našli společné názory

02.12.2010: Prezident republiky Václav Klaus ocenil dosavadní práci ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského v rámci dnešního setkání na Pražském hradě.
Ministr Kamil Jankovský byl u prezidenta poprvé. Chtěl proto prezidenta seznámit zejména s dlouhodobými cíli ministerstva. „Pana prezidenta velmi zajímal především stav přípravy novely zákona o zadávání veřejných zakázek, který by měl výrazně přispět k omezení korupce ve státní správě,“ uvedl Kamil Jankovský. „Jsem velmi rád, že od pana prezidenta nezazněla žádná kritika činnosti MMR,“ dodal Jankovský
 
Společné názory oba našli především především u témat spojených s efektivitou ekonomiky a byrokratickou zátěží 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.