Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Personální situaci pozorně ...

Jankovský: Personální situaci pozorně monitorujeme

11.10.2010: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský ujistil Evropskou komisi, že pečlivě sleduje situaci na resortech spravujících evropské dotace. K žádnému ohrožení čerpání v souvislosti s personálními změnami nedochází. Reagoval tak na dopis Evropské komise, který ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo jako národní koordinátor.
Evropská komise ve svém dopise vyjádřila určité znepokojení právě v souvislosti s personální politikou některých resortů. Ministr Kamil Jankovský ujistil v dopise Dirka Ahnera, generálního ředitele Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio), že ministerstvo pro místní rozvoj jako národní koordinátor čerpání z fondů EU pozorně monitoruje personální situaci na jednotlivých ministerstvech. On sám již na počátku září upozornil všechny resorty, v jejichž kompetenci je správa  operačních programů, na rizika spojená s rozsáhlejšími personálními změnami. „Zkušení a vzdělaní zaměstnanci jsou klíčoví pro plynulé čerpání,“ připomenul Kamil Janovský. 
 
Národní orgán pro koordinaci (NOK) věnuje velkou pozornost personální situaci a její stabilizaci v jednotlivých operačních programech. Vládě pravidelně předkládá zprávu o stavu administrativních kapacit úřadů spravujících dotace a souhrnná informace je zasílána i Evropské komisi. Po změnách, které proběhly na resortech v uplynulých měsících, připravuje NOK další kolo dvoustranných jednání s řídícími orgány za účelem zmapování aktuální situace. Stejně tak je pečlivě monitorován i stav finančního čerpání a věcného naplňování cílů operačních programů.
 
V případě, že by nastalo ohrožení čerpání, ať již z jakéhokoliv důvodu, je Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno situaci řešit,“ uvedl na závěr dopisu ministr Jankovský.
  
Poznámka pro média 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.