Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Musíme být rychlí a přesní

Jankovský: Musíme být rychlí a přesní

17.12.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pod vedením ministra Kamila Jankovského pokračuje dílčími kroky ve zpřesňování legislativy v oblasti veřejných zakázek (VZ) a její modernizaci. Zatím posledním krokem je publikace nové prováděcí vyhlášky

Dne 15. prosince 2010 nabyla účinnosti vyhláška 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách. Příslušná částka Sbírky zákonů má číslo 125 a byla rozeslána 3. prosince. Vyhláška tím formálně, tedy „v papírové podobě“ mimo jiné publikuje formuláře, které MMR již dříve elektronicky zpřístupnilo pro ty, kteří připravují aktuální zadání veřejných zakázek.

Ministr tím pokračuje ve svém úsilí modernizace, efektivity a transparentnosti v oblasti veřejných zakázek. „Je potřeba vykonat řadu dílčích kroků a současně postupovat přesně a rychle a toto je tak další důležitý kamínek do mozaiky,“ uvedl ministr Kamil Jankovský.

Další plánované kroky již úzce souvisí s takzvanou velkou novelou zákona o veřejných zakázkách, kterou chce ministr Jankovský vládě předložit v červnu příštího roku. už na přelomu ledna a února bude tento návrh vyvěšen na stránkách MMR, aby se k němu mohla vyjádřit i veřejnost. Souběžně s tím proběhnou ve vybraných velkých městech včetně Prahy na téma zákona o veřejných zakázkách.

Příslušnou částku Sbírky zákonů lze stáhnout zde. Formuláře jsou ke stažení zde    .


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.