Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Klíčovým heslem je ...

Jankovský: Klíčovým heslem je transparentnost

12.10.2010: Průhlednější a jednodušší by podle chystané novely měl být proces zadávání veřejných zakázek. Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, který osobně vede přípravy novely zákona 137/2006Sb., by rád znemožnil přípravu zakázek na míru jednomu uchazeči.
„Transparentnost celého procesu je naprosto klíčová. Veškeré dokumenty týkající se procesu veřejné zakázky, včetně výsledných smluv by měly být volně přístupné,“ uvedl ministr Kamil Jankovský, podle kterého je dnes velmi snadné připravit výběrové řízení pro předem daného vítěze. „Především u malých zakázek považuji za zbytečný požadavek na certifikaci ISO. To je mnohdy velmi diskriminační,“ vysvětloval Kamil Jankovský. Navíc stávající česká legislativa neobsahuje povinnost této certifikace pro firmy soutěžící o podobné veřejné zakázky.
 
Novela zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj bude také jasně definovat způsoby, jak vítěze vybrat včetně způsobu nastavování váhy jednotlivých kritérií. „Musí být, pokud to bude jenom trochu možné, jasně měřitelná a dokladovatelná. Nelze postavit hodnocení celého řízení například pouze na parametru kreativního přístupu,“ přibližoval ministr Kamil Jankovský. U velkých zakázek pak bude nutné do výběrového řízení přizvat nezávislé experty, kteří posoudí nejen jednotlivé nabídky, ale zejména nastavení samotné veřejné soutěže. „Modelovým příkladem může být postup, který nyní připravujeme na ministerstvu pro místní rozvoj při výběru dodavatele IT služeb. Nejprve si ‘vysoutěžíme’ oponenta, který bude proces celý proces od zadání po výběr vítěze kontrolovat,“ uzavřel ministr Kamil Jankovský.
 
Novela zákona 137/2006Sb., kterou v tuto chvíli připravuje tým vedený ministrem Kamilem Jankovským, bude předložena Vládě ČR v průběhu 2. čtvrtletí příštího roku.

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.
Řada norem ISO 9000 je nazývána „Systémem managementu jakosti“. Jde o čísla ISO 9000, 9001 a 9004. Z nich nejdůležitější je soupis požadavků ISO 9001:2001 a je popsán v normě ČSN ISO EN 9001:2001. Organizace podle ní zavede, udržuje a vyvíjí vnitřní procesy řízení kvality. Systém podléhá nezávislé certifikaci a bývá součástí smluv s dodavateli na straně jedné a s odběrateli na straně druhé. Systém by měl pomoci k efektivnímu fungování všech procesů řízení kvality a k neustálému zlepšování systému managementu jakosti.