Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj ...

Jankovský: Je potřeba zajistit rozvoj všech regionů

06.12.2010: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský se dnes sešel s Johannesem Hahnem, eurokomisařem pro regionální politiku. Tématem setkání bylo čerpání peněz z evropských fondů a také úspěšně se rozvíjející debata nad nedávnou zveřejněnou Pátou kohezní zprávou.

Jednou z priorit ministra Kamila Jankovského je příprava České republiky na nové programovací období 2014 – 2020. „Naším základním hlediskem je společný zájem na co nejrychlejším a nejefektivnějším rozvoji všech regionů,“ uvedl ministr Kamil Jankovský, který si tento pozitivní vývoj nedokáže představit bez prostředků ze strukturálních fondů EU. I proto uvítal možnost pracovního setkání s eurokomisařem Johannesem Hahnem, který v České republice byl na půldenní návštěvě.

 

 

 

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).
Více na www.mmr.cz.    

Pátá kohezní zpráva bude nyní v České republice diskutována ze strany MMR jako koordinátora kohezní politiky v ČR se všemi relevantními subjekty. Oficiálním zahájením projednání na národní úrovni byla konference připravená MMR na 29. 11. 2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény. Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhlo 16. 11. na půdě Zastoupení EK v Praze.

Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.