Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: EIB je cenný partner

Jankovský: EIB je cenný partner

18.11.2010: Další důkaz o intenzivní snaze Ministerstva pro místní rozvoj ČR pomáhat tuzemským regionům se získáváním financí ze zahraničních zdrojů přineslo setkání ministra Kamila Jankovského s viceprezidentem Evropské investiční banky Antonem Ropem.
V jeho rámci byla podepsána úvěrová smlouva mezi EIB a Moravskoslezským krajem, který zastupoval hejtman Jaroslav Palas. Půjčka ve výši 80 mil. EUR je určena zejména na rozvoj krajské infrastruktury a na kofinancování projektů Regionálního operačního programu.
 
„Evropská investiční banka je pro nás cenným partnerem, s jehož pomocí dokážeme řešit i krizové situace,  jako jsou živelné katastrofy,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, s odkazem na loňskou spolupráci při odkupu státních dluhopisů, s jejichž pomocí se finacovalo odstranění povodňových škod.
 
 
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Evropská investiční banka (EIB), založená v roce 1958 Římskou smlouvou, je institucí EU pro poskytování dlouhodobých úvěrů. Půjčuje peníze subjektům veřejného i soukromého sektoru na projekty v evropském zájmu, a to zejména v těchto oblastech: soudržnost a konvergence regionů EU, podpora malých a středních podniků, životní prostředí, výzkum, vývoj a inovace, doprava, energetika. EIB působí v EU a v dalších asi 140 zemích světa, s nimiž EU uzavřela dohodu o spolupráci. Prezidentem EIB se 1. ledna 2000 stal Philippe Maystadt z Belgie.

Složka multimedií