Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Chceme pro Českou republiku ...

Jankovský: Chceme pro Českou republiku ty nejlepší podmínky

15.11.2010: Zástupci ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) v čele s ministrem Kamilem Jankovským dnes projednávají zásadní body Páté kohezní zprávy na jednání ministrů Visegrádské skupiny (V4). Kromě zástupců Polska, Maďarska a hostitelského Slovenska jsou dalšími účastníky jednání ministři Slovinska, Bulharska a Rumunska.
„Dnešní jednání je zásadní. Aktivně na úrovni ministrů V4 a dalších zemí diskutujeme podmínky a pravidla, za jakých bude možné administrovat finanční prostředky z EU v dalším období po roce 2014,“ říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. „Chceme ovlivnit debatu o budoucí podobě kohezní politiky tak, aby Česká republika měla připravené dobré podmínky pro vyjednávání operačních programů. Bude nezbytné soustředit se pouze na omezený počet priorit, pro které se budeme snažit získat dostatek prostředků. Prosazujeme jasná pravidla, která budou spravedlivá pro všechny členské státy,“ dodává Jankovský.
 
Česká republika je dlouhodobě významným a aktivním hráčem při formulování společných závěrů na úrovni V4. Cílem dnešního jednání je dosáhnout shody na společných závěrech přijatých všemi zúčastněnými zeměmi, které budou zaslány jako společná pozice belgickému předsednictví před setkáním ministrů v belgickém Liege (22. -23.11.2010).
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Pátá kohezní zpráva bude nyní v České republice diskutována ze strany MMR jako koordinátora kohezní politiky v ČR se všemi relevantními subjekty. Oficiálním zahájením projednání na národní úrovni bude konference připravovaná MMR na 29.11.2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény. Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhne 16.11. na půdě Zastoupení EK v Praze.
 
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.