Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Evropská komise v Brně pochválila Česko ...

Evropská komise v Brně pochválila Česko za čerpání z fondů EU

05.11.2010: S pochvalou od členů Evropské komise odjíždí z pravidelného Výročního setkání čeští úředníci odpovědní za čerpání Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Prestižní zasedání v pátek 5. listopadu hostil brněnský hotel Voroněž.

Čeští příjemci evropských peněz totiž již prostřednictvím celého spektra operačních programů vyčerpali 165,5 miliardy korun, tedy bezmála čtvrtinu z prostředků určených pro ČR. Kromě toho je na konkrétní projekty přislíbeno dalších více než třicet procent celkové alokace.

Jsme rádi, že se nám i přes globální ekonomickou krizi daří naplňovat naše cíle a již v polovině programovacího jsme dokázali alokovat více než polovinu prostředků, které Evropská unie vyčlenila pro Českou republiku,“ říká Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj.

Za prostředky z evropských fondů se například již postavilo 204 km nových cyklostezek, což je více než trasa, která dělí dějiště konference v brněnském hotelu Voroněž od centra Prahy. Díky projektům bylo dosud vytvořeno také více než 31 tisíc nových pracovních míst.

„O peníze z evropských fondů je mezi žadateli obrovský zájem. Na nové projekty ještě zbývá bezmála 370 miliard korun,“ uzavírá Daniel Braun.

 

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.    

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) je objemem peněz největším ze strukturálních fondů EU. Celková alokace ERDF činí 199 miliard EUR. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.

 

 


Souhrnný stav čerpání

Celková alokace podpory 2007–2013                                       763 234 800 000 Kč
Podané žádosti                                                                              950 215 300 000 Kč
Schválené prostředky                                                                    393 924 200 000 Kč
Proplacené prostředky příjemcům                                             165 518 200 000 Kč

 

 

Údaje o stavu čerpání finančních prostředků podle jednotlivých Operačních programech (OP) / Regionálních operačních programech (ROP)

 

Operační program
Celková alokace podpory
2007–2013
Schválené prostředky
Proplacené prostředky příjemcům
 
%
%
OP Doprava
167 812 300 000
96,0
47,7
OP Životní prostředí
142 699 300 000
13,3
9,4
OP Podnikání a inovace
88 161 900 000
47,5
14,4
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
53 128 100 000
74,7
12,7
OP Výzkum a vývoj pro inovace
59 855 100 000
15,5
1,8
Integrovaný OP
45 817 600 000
45,3
7,5
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
52 867 900 000
38,1
12,8
OP Technická pomoc
7 182 200 000
45,2
7,6
ROP Severozápad
21 624 000 000
68,5
23,7
ROP Moravskoslezsko
20 816 200 000
40,4
15,8
ROP Jihovýchod
20 606 400 000
72,0
38,0
ROP Střední Morava
19 279 200 000
44,9
36,1
ROP Severovýchod
19 231 400 000
57,6
34,2
ROP Jihozápad
17 955 000 000
45,5
20,9
ROP Střední Čechy
16 237 500 000
45,6
23,6
OP Praha-Konkurenceschopnost
6 812 200 000
55,3
34,6
OP Praha-Adaptabilita
3 148 500 000
61,4
36,5
Celkem
763 234 800 000
51,6
21,7