Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Dodatečné prostředky míří zejména do ...

Dodatečné prostředky míří zejména do podpory služeb a podnikání

15.11.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá na zítřejší jednání Vlády České republiky návrh na rozdělení prostředků dodatečně získaných z fondů Evropské unie. Více než 237 milionů EUR by mělo směřovat především do oblasti služeb, podpory podnikání a regionální infrastruktury.
Dodatečné prostředky Česká republika získá na základě ustanovení čl. 17 Meziinstitucionální dohody, jednoho z klíčových legislativních dokumentů EU. V něm je zakotveno právo na kompenzaci těch států, jejichž skutečný hrubý domácí produkt za roky 2007-2009 se od odhadů Evropské komise liší o více než 5 %. Spolu s Českou republikou tak dodatečné prostředky získá ještě Slovensko a Polsko.
 
„Návrh vychází z klíče, který vláda schválila již v dubnu tohoto roku, ale již zohledňuje upřesnění ze strany Evropské komise a rovněž připomínky ostatních subjektů, které se v rámci připomínkového řízení vyjadřovaly, abychom dodatečně získané finance využili s maximální efektivitou,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.
 
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.