Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Česká republika vítá zásadní dokument ...

Česká republika vítá zásadní dokument Evropské politiky soudržnosti

11.11.2010: Evropská komise publikovala 10.11.2010 dlouho očekávanou tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013. Kohezní politika EU představuje klíčový nástroj k podpoře aktivní politiky rozvoje financované z veřejných finančních zdrojů. Ve formulování podoby kohezní politiky se ČR v evropském kontextu výrazně angažuje.


V publikované zprávě oceňujeme zejména dva hlavní směry  :
1) Zachování silné role kohezní politiky i v  příštích letech. Její integrovaný charakter umožňuje koordinaci  podpory na daném území, a tím pádem efektivnější využívání finančních prostředků. V tomto ohledu je kohezní politika EU tou nejviditelnější evropskou politikou s jasnými dopady na členské státy a jejich občany .
2) Zachování orientace kohezní politiky především na méně rozvinuté regiony EU.

Pátá kohezní zpráva bude nyní v České republice diskutována ze strany MMR jako koordinátora kohezní politiky v ČR se všemi relevantními subjekty. Oficiálním zahájením projednání na národní úrovni bude konference připravovaná MMR na 29.11.2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény

Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise  proběhne 16.11. na půdě Zastoupení EK v Praze.