Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Česká republika odeslala Bruselu ...

Česká republika odeslala Bruselu závěrečné zprávy dvou operačních programů a čeká na vyplacení zbýva

06.10.2010: ČR odeslala na konci září Evropské komisi tzv. „Závěrečné zprávy o implementaci“ dvou operačních programů jako podklad k dočerpání prostředků ze strukturálních fondů. Jde o programy z období 2004-2006 „Společný regionálního operační program“ a „Jednotný programový dokumentu pro Cíl 2 Praha“ .

„Zprávy“ předkládají v rámci procedury v ČR před odesláním do Bruselu „Řídící orgány“ jednotlivých operačních programů  Monitorovacímu výboru. Po jeho schválení jsou před odesláním  ještě  doplněny o nezbytné účetní a kontrolní podklady  ministerstvem financí.

Přijetí těchto „Závěrečných zpráv“ Evropskou komisí v Bruselu je podmínkou k vyplacení zbývajících 5% prostředků na financování těchto dvou programů, které představují tzv. „zádržné“, a které doposud nebyly vyplaceny.  Jde o cca 26,3 mil EUR .

Poznámky pro média:
Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad realizací programu, zejména soulad s předpisy EU a ČR. Hlídá finanční efektivitu vynaložených veřejných prostředků.

Řídící orgán  je odpovědný za realizaci programu, účinnost a pomoc. Řídícím orgánem programů SROP a JPD 2 je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví.

Zprávy o implementaci SROP a JPD 2 je možné stáhnout z webových stránek strukturálních fondů, sekce Novinky (www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006).