Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Čerpání peněz z fondů EU se výrazně ...

Čerpání peněz z fondů EU se výrazně zjednoduší

20.10.2010: Vláda České republiky dnes projednala další sérii opatření, které má zjednodušit čerpání prostředků z fondů Evropské unie (EU). Materiál „Zpráva o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti“ připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí.
Souhrn připravený ministerstvem pro místní rozvoj uvádí konkrétní přijatá opatření vedoucí ke zjednodušení čerpání prostředků z fondů EU. Jedná se např. o stanovení jasné lhůty pro převod finančních prostředků z účtu poskytovatele dotace na účet příjemce. „Je nutno odstranit dosavadní podmínku cesty peněz zakotvenou v tuzemských programech, kde stojí, že prostředky musí jít výhradně přes účty českých bank. To je v rámci EU považováno za diskriminační vůči jiným bankám působícím na území EU a odporuje Schengenské konvenci,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra, v jehož kompetenci je právě řízení čerpání z Evropských fondů.
 
Zpráva také navrhuje posílit kontrolní pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj v případech, kdy o poskytnutí podpory z příslušných operačních fondů rozhodují Regionálních rady (RR). V souvislosti s činností Regionálních rad, které budou moci od 1. ledna 2011 odepisovat hmotný i nehmotný majetek, je navrženo připravit taková opatření, která budou v souladu s naším účetním a daňovým systémem a budou respektovat obdobná pravidla EU.
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.