Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Braun: Budujeme silnou pozici k ...

Braun: Budujeme silnou pozici k prosazení našich zájmů

22.11.2010: I když do zahájení příštího programovacího období zbývají ještě tři roky, uvnitř Evropské unie již probíhají intenzivní debaty o další podobě kohezní politiky. Její klíčovou součástí jsou totiž finanční prostředky rozdělované prostřednictvím evropských fondů.
Belgické Liège dnes a zítra hostí neformální setkání ministrů zemí EU, do jejichž kompetence kohezní politika EU patří. Tématem bude diskuse týkající se právě zveřejněné Páté kohezní zprávy. Účast na neformálním jednání potvrdili také komisař pro regionální politiku Johannes Hahn a komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a začleňování László Andor, kteří byli odpovědní za vypracování Páté kohezní zprávy. Čeští zástupci budou v Liège prezentovat závěry z nedávné schůzky ministrů Visegrádské skupiny v Bratislavě.
 
„Máme své zájmy a priority, které chceme pro příští programové období prosadit. Naše aktivní role v rámci zemí V4 nám umožňuje být součástí silnější skupiny, která může svým významem konkurovat klíčovým hráčům a ovlivnit budoucí podobu kohezní politiky,“ uvedl Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj. „Chceme především silnou kohezní politiku s jasnými a jednoduchými pravidly, orientovanou na malý počet priorit, které budou vycházet z potřeb České republiky a jejích regionů,“ dodává Daniel Braun.
 
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Pátá kohezní zpráva bude nyní v České republice diskutována ze strany MMR jako koordinátora kohezní politiky v ČR se všemi relevantními subjekty. Oficiálním zahájením projednání na národní úrovni bude konference připravovaná MMR na 29.11.2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény. Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhne 16.11. na půdě Zastoupení EK v Praze.
 
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.