Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Audit ukázal pochybení likvidátorů ...

Audit ukázal pochybení likvidátorů, ministr je okamžitě odvolal

02.11.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj na základě interního auditu objevilo zásadní nedostatky v činnosti některých likvidátorů spravujících státní majetek. Šéf resortu Kamil Jankovský proto s okamžitou platností pětici likvidátorů odvolal.

Ministerstvo pro místní rozvoj je dle § 10 zák.č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, v platném znění aktuálně zakladatelem  21 likvidací státních podniků. Z nich jsou dva v insolvenčním řízení (konkurzu) a jeden státní podnik je likvidován na základě soudního rozhodnutí. Stát v těchto řízeních doposud zastupovalo celkem devět likvidátorů. Audit, nařízený ministrem Kamilem Jankovským bezprostředně po jeho nástupu, odhalil závažná pochybení u pěti z nich. Především šlo o nepřiměřeně vysoké náklady na likvidaci; převody majetku a závazků bez souhlasu zakladatele či umělé průtahy likvidací.

„Rozhodl jsem o okamžitém odvolání těchto likvidátorů z případů, jejichž řešení si ještě vyžádá delší dobu. V případě, že konkrétní likvidace je těsně před ukončením, mají za úkol ji nejpozději do 3 měsíců uzavřít. Pracovat však budou pod dohledem a bez nároku na odměnu,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Audit také jasně dokázal, že červencové plošné odvolání všech likvidátorů ve službách ministerstva pro místní rozvoj nebylo ,správné. U čtyřech z nich totiž audit nenašel žádná pochybení. „Potvrdilo se mé podezření, že celý postup tehdejšího ředitele legislativně-právního odboru byl velmi nestandardní,“ konstatoval Kamil Jankovský.

 

 


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.